آموزش نانچیکو ۶۰ تکنیک کمربند زرد

آموزش تکنیک شماره یک نانچیکو از آموزش ۶۰ تکنیک نانچاکو کمربند زرد

آموزش تکنیک شماره یک بصورت نمونه در سایت قابل مشاهده می‌باشد. بقیه آموزش‌ها برای هنرجویانی که در دوره‌ی آنلاین شرکت کرده‌اند قابل مشاهده خواهد بود.

پشتیبانی آموزشی توسط استاد محمد ملکوتی‌پور انجام می‌پذیرد.

جهت آموزش لطفا با شماره 09129178486 تماس حاصل فرمایید.

در صورت عدم پاسخگویی در واتساپ به همین شماره پیام دهید.

آموزش نانچیکو تکنیک شماره 1:

فهرست آموزش‌های نانچیکو

آموزش تکنیک شماره 7 – آموزش تکنیک شماره 8

آموزش تکنیک شماره 9 – آموزش تکنیک شماره 10

آموزش تکنیک شماره 11 – آموزش تکنیک شماره 12

آموزش تکنیک شماره 13 – آموزش تکنیک شماره 14

آموزش تکنیک شماره 15 – آموزش تکنیک شماره 16

آموزش تکنیک شماره 17 – آموزش تکنیک شماره 18

آموزش تکنیک شماره 19 – آموزش تکنیک شماره 20

آموزش تکنیک شماره 21 – آموزش تکنیک شماره 22

آموزش تکنیک شماره 23 – آموزش تکنیک شماره 24

آموزش تکنیک شماره 25 – آموزش تکنیک شماره 26

آموزش تکنیک شماره 27 – آموزش تکنیک شماره 28

آموزش تکنیک شماره 29 – آموزش تکنیک شماره 30

آموزش تکنیک شماره 31 – آموزش تکنیک شماره 32

آموزش تکنیک شماره 33 – آموزش تکنیک شماره 34

آموزش تکنیک شماره 35 – آموزش تکنیک شماره 36

آموزش تکنیک شماره 37 – آموزش تکنیک شماره 38

آموزش تکنیک شماره 39 – آموزش تکنیک شماره 40

آموزش تکنیک شماره 41 – آموزش تکنیک شماره 42

آموزش تکنیک شماره 43 – آموزش تکنیک شماره 44

آموزش تکنیک شماره 45 – آموزش تکنیک شماره 46

آموزش تکنیک شماره 47 – آموزش تکنیک شماره 48

آموزش تکنیک شماره 49 – آموزش تکنیک شماره 50

آموزش تکنیک شماره 51 – آموزش تکنیک شماره 52

آموزش تکنیک شماره 53 – آموزش تکنیک شماره 54

آموزش تکنیک شماره 55 – آموزش تکنیک شماره 56

آموزش تکنیک شماره 57 – آموزش تکنیک شماره 58

آموزش تکنیک شماره 59 – آموزش تکنیک شماره 60

آموزش مجازی نانچیکو