ثبت نام دان، مربیگری و داوری

ثبت آنلاین به منزله پیش ثبت نام محسوب می‌شود، در صورت نقص مدارک، مخدوش و یا بی کیفیت بودن مدارک، ثبت نام پذیرفته نمی‌شود، لطفا پس از ثبت نام آنلاین بعد از 48 ساعت کاری با شماره روابط عمومی 09102717789 تماس حاصل نموده و از صحت ثبت نام خود مطلع شوید. (ارائه اصل برگه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد (حکم کارگزینی برای کارمندان رسمی) در زمان حضور در جلسه بصورت فیزیکی الزامی است.)

* جهت راحتی ارسال مدارک شما عزیزان میتوانید از طریق واتساپ، تلگرام و یا سروش مدارک خود را به شماره 09102717789 ارسال نمایید.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام دوره مربیگری عملی درجه 3 و 2 و 1:

1. رعایت شرایط سنی جهت اخذ گواهینامه فنی (برابر آیین نامه)

2. تصویر شناسنامه و کارت ملی

3. کارت بیمه ورزشی سال جاری

4. عکس پرسنلی 4*3

5. مدرک دان (مرتبط با دوره)

شرایط ثبت نام مربیگری عملی درجه 3 و 2 و 1 به تفکیک:

مربیگری عملی درجه 3:

داشتن حداقل 20 سال تمام و داشتن حکم فنی دان 1 فدراسیونی مرتبط با دوره و واریز مبلغ 145 هزار تومان به حساب کمیته

مربیگری عملی درجه 2:

داشتن حداقل 23 سال تمام و داشتن حکم فنی دان 3 فدراسیونی مرتبط با دوره و واریز مبلغ 230 هزار تومان به حساب کمیته

مربیگری عملی درجه 1:

داشتن حداقل 26 سال تمام و داشتن حکم فنی دان 4 فدراسیونی مرتبط با دوره و واریز مبلغ 300 هزار تومان به حساب کمیته

داوری درجه 3:

داشتن حداقل 20 سال تمام و داشتن حکم فنی دان 1 فدراسیونی مرتبط با دوره و واریز مبلغ 240 هزار تومان به حساب کمیته

داوری درجه 2:

داشتن حداقل 23 سال تمام و داشتن حکم فنی دان 3 فدراسیونی مرتبط با دوره و گواهینامه داوری درجه 3 که 3 سال از تاریخ آن گذشته باشد و واریز مبلغ 360 هزار تومان به حساب کمیته

داوری درجه 1:

داشتن حداقل 26 سال تمام و داشتن حکم فنی دان 4 فدراسیونی مرتبط با دوره و گواهینامه داوری درجه 2 که 3 سال از تاریخ آن گذشته باشد و واریز مبلغ 480 هزار تومان به حساب کمیته

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام دوره دان 1 الی 5:

1. رعایت شرایط سنی جهت اخذ گواهینامه فنی (برابر آیین نامه)

2. تصویر شناسنامه و کارت ملی

3. کارت بیمه ورزشی سال جاری

4. عکس پرسنلی 4*3

5. ارائه حکم کمربند (یک کمربند پایین‌تر)

شرایط ثبت نام دان ها به تفکیک:

دان یک: سن 13 سال تمام و دریافت مبلغ 145 هزار تومان به ازاء هر شرکت کننده (ارائه کمربند مشکی)

دان دو: سن 15 سال تمام و دریافت مبلغ 165 هزار تومان به ازاء هر شرکت کننده (ارائه دان 1 فدراسیونی)

دان سه: سن 20 سال تمام و دریافت مبلغ 195 هزار تومان به ازاء هر شرکت کننده (ارائه دان 2 فدراسیونی)

دان چهار: سن 24 سال تمام و دریافت مبلغ 300 هزار تومان به ازاء هر شرکت کننده (ارائه دان 3 فدراسیونی)

دان پنج: سن 30 سال تمام و دریافت مبلغ 460 هزار تومان به ازاء هر شرکت کننده (ارائه دان 4 فدراسیونی)

* ضمناً هر شرکت کننده موظف است در صورت نداشتن کارت عضویت فدراسیون مبلغ 50 هزار تومان بابت صدور کارت به فدراسیون پرداخت نماید.