فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد (W.F.S.A.B) از سال 1379 با مجوز رسمی سازمان تربیت بدنی و کارشناسان سازمان در فدراسیون ورزشهای همگانی تا سال 1385 فعالیت می کرده و از سال 1386 با نظر کمیته بررسی و ساماندهی سبکهای رزمی پیرو صورتجلسه ای از سوی سازمان تربیت بدنی زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی به فعالیت خود ادامه می دهد این سبك از بدو تشكیل تصمیم بر آن داشته كه دفاع شخصی را به صورت حركت عمومی به مردم ارائه نماید و همواره سعی نموده تا تكنیكها و وسایل آموزشی را كه مورد استفاده قرار می گیرد طوری طرح ریزی نماید تا همه افراد جامعه از هر قشری بتوانند از این وسایل و تكنیكها استفاده مطلوب نمایند.

استاد حسین خاکی

رئیس و بنیانگذار فدراسیون
مدیر عامل و بنیانگذار موسسه جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد
بنیانگذار سبک دفاع شخصی و سلاح های سرد در ایران

استاد علی اصغر آرزومند

نایب رئیس فدراسیون

استاد فهیمه قسطی چوبداری

ریاست بانوان و عضو هیات رئیسه فدراسیون

استاد علیرضا شریف

دبیر فدراسیون

ولی اله حیاتی

مشاور فدراسیون