با سلام، لطفا جهت درخواست نمایندگی ابتدا شرح وظایف نماینده را مطالعه نموده و فرم پیش ثبت نام را پر نمایید. (فرم ثبت نام به منزله پذیرش نمایندگی محسوب نمی‌شود.) پس از تکمیل فرم ثبت نام با شما تماس گرفته شده و وقت معارفه حضوری در دفتر مرکزی کمیته مشخص می‌گردد و پس از اخذ مدارک لازم پذیرش نماینده صورت می‌پذیرد.

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.

تعریف نماینده

نماينده به فردي اطلاق مي شود كه بتواند از نظر فني و اداري کمیته با کمیته، مربي و ديگر رشتـــه‌هاي مختلف ورزشي ارتباط برقرار كرده و با برنامه‌هاي مدون و منظم و با هماهنگي کمیته دفاع شخصي و سلاحهاي سرد و هنرهای فردی ( I.C.S.A.PA) بتواند مربيان ، اعضاء و هنر جويان کمیته را به رشد فني و فرهنگ بالايي برساند.

شرح وظايف نماينده
1- نماينده موظف است خود و مربيان تحت پوشش آموزش دفاع شخصي و سلاحهاي سرد و هنرهای فردی را با لباس رسمي کمیته تدريس نمايد.
2- هر نماينده موظف است جلسات ماهيانه اي را با مربيان تــحت پوشش خود به منظور تبــادل نــظر و پيشبرد اهداف کمیته تشكيل و نسخه اي از صورتجلسه مربوطه را به دفتر مركزي کمیته ارسال نمايد.
3- نماينده موظف است به تشكيل يك هيئت در استان خود مي باشد و هر هيئت متشكل شده از:
(( 1- نماينده،2- دبير،3- بازرس،4- مسئول فني،5- مسئول مسابقات،6- مسئول داوران))
4- هر نماينده موظف است تركيب هيئت استان را حداكثر يكماه پس از تشكيل آن به دفتر مركزي ارسال نمايد.
تبصره: هر نماينده مي بايست هر گونه تغيير در تركيب هيئت استــان را سريعاً به دفتــر مركزي کمیته گزارش نمايد.
5- هر نماينده موظف است فهرست كامل مربيان تحت نظر خود را با ذكر مشخصات كامل مربي، باشگاه، ساعت و روز تمرين و يك شماره تلفن و آدرساز مربي به دفتر مركزي ارسال نمايد.
6- نماينده مي تواند جهت رشد و توسعه آموزش دفاع شخصي و سلاحهاي سرد از وسايل تبليغــاتي مجاز استفاده كرده و فعاليت چشمگيري داشته باشد.
7- هر نماينده بايد كليه وسايل مورد نياز مربيان و هنرجويان را (لباس، سلاح،فيلم آموزشي،كتاب و …) طبق استاندارد کمیته تهيه و در اختيار مربيان و هنرجويان قرار دهد.
8- هر نماينده موظف است حداقل ماهي يكبار با دفتر مركزي کمیته تماس داشته تا از برنامه هاي کمیته اطلاع و هماهنگيهاي لازم را به عمل آورد.
9- نماينده موظف است مربيان رشته هاي مختلف ورزشي ارتباط برقرار نموده و در رابــطه با چگونگي آموزش سلاحهاي سرد و دفاع شخصي اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار دهد.
10- نماينده موظف است تاريخهاي آزمون و مسابقاتي كه از طرف کمیته اعلام مي گردد را به كليه مربيان تحت نظر خود رسانده و هنرجويان را براي مسابقه آماده نمايد.
11- نماينده موظف است ضمن هماهنگي با مربيان منطقه نسبت به برگزاري مسابقات و آزمونهاي داخلي استان اقدام نمايد.
12- نماينده موظف است كليه برنامه ها و طرحهايي را كه با مربيان خود هماهنگي نموده قبل از اجراء به دفتر مركزي کمیته گزارش و بعد از صدور مجوز به مرحله عمل در آورد.
13- هر نماينده تا زمانيكه فعاليت مثبتي در پيشبرد اهداف کمیته داشته باشد مي تواند در سمت خود باقي بماند.
14- با مشاهده هر گونه تخلف از برنامهاي کمیته دفاع شخصي و سلاحهاي سرد نمايندگي از فرد ساقط و به شخص واجد شرايط ديگري واگذار مي شود.
15- هر نماینده موظف است حداقل 500 نفر هنرجو و مربی تحت پوشش خود داشته باشد. (معیار ثبت نام در سایت می باشد)
16- هرنماینده موظف است برنامه سالیانه خود را تحت عنوان تقویم ورزشی به دفتر کمیته ارائه دهد.
17- در شروع کار هر نماینده موظف است 25 نفر مربی در استان و 100 عدد کارت عضویت فدراسیون رزمی داشته باشد.