آقای امیرعلی قاسمی گورتی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد زهرا بدیعی

آقای امیرعلی قاسمی گورتی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/15
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد