آقای محمدمتین ملکوتی پور

نوع عضویت: هنرجو

استان البرز / کرج

نام استاد : استاد محمد ملکوتی پور

آقای محمدمتین ملکوتی پور
تاریخ ثبت نام : 1398/12/10
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد