آقای ابوالفضل زاهدی

نوع عضویت: مربی

استان تهران / تهران

استاد ابوالفضل زاهدی
تاریخ ثبت نام: 1401/11/01
نام استاد: استاد ابوالفضل زاهدی
مهارت‌های ورزشی:
مربی رسمی پرورش اندام
مربی رسمی فیتنس
داور رسمی فدراسیون بدنسازی و فیتنس چلنج
مربی و داور رسمی دفاع شخصی و سلاح های سرد و هنرهای فردی ایران
با بیش از ۲۵ مدرک شرکت در کارگاه ها و سمینار های مختلف کشوری ورزشی در رشته های مختلف ورزشی