خانم استاد اعظم قادری خوراسگانی

نوع عضویت: مربی / داور

استان اصفهان / اصفهان

استاد اعظم قادری
تاریخ ثبت نام : 1400/9/1
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد