خانم استاد اکرم قادری

نوع عضویت: مربی / داور

استان اصفهان / اصفهان

استاد اکرم قادری
تاریخ ثبت نام : 1400/9/2
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد