آقای ایمان اخگری

نوع عضویت: مربی / داور

استان تهران / تهران

استاد ایمان اخگری
تاریخ ثبت نام : 1401/10/10
نام استاد: استاد ایمان اخگری
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد
ووشو