خانم استاد زهرا بدیعی گورتی

نوع عضویت: نماینده / مربی / داور

استان اصفهان / اصفهان

استاد زهرا بدیعی گورتی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/12
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد