خانم زهرا رستمی نژاد

نوع عضویت: مربی / داور

استان اصفهان / اصفهان

استاد زهرا رستمی نژاد
تاریخ ثبت نام : 1400/9/1
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد