خانم استاد سمیرا قربانی

نوع عضویت: مربی

استان اصفهان / اصفهان

استاد سمیرا قربانی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/6
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد