آقای سید امید میرزاده

نوع عضویت: مربی / داور

استان مازندران / آمل

استاد سید امید میرزاده
تاریخ ثبت نام : 1400/09/14
نام استاد: استاد محمد ملکوتی پور
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد
کشتی
شنا
مربی آمادگی جسمانی