آقای استاد محمد ملکوتی پور

نوع عضویت: مربی / داور

استان البرز / کرج

استاد محمد ملکوتی پور
تاریخ ثبت نام : 1398/12/10
نام استاد: استاد بزرگ حسین خاکی
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد
کونگ فوی چینی (سبک وینگ چون)
کشتی فرنگی و آزاد
بوکس
یوگا
شماره همراه: 09129178486