خانم استاد مرضیه قادری خوراسگانی

نوع عضویت: مربی

استان اصفهان / اصفهان

استاد مرضیه قادری خوراسگانی
تاریخ ثبت نام : 1400/09/1
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد