خانم اسما زمانی خوراسگانی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد فاطمه زهرا کبیری

خانم اسما زمانی خوراسگانی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/23
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد