خانم اسما محمد قاسمی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد فاطمه زهرا کبیری

خانم اسما محمد قاسمی
تاریخ ثبت نام : آذر 1400
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد