خانم ثنا زین العابدینی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد اعظم قادری

خانم ثنا زین العابدینی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/7
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد