خانم حدیث ناصری

نوع عضویت: هنرجو

استان خوزستان / اهواز

نام استاد : استاد محمد ملکوتی پور

خانم حدیث ناصری
تاریخ ثبت نام : 1400/9/18
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد