خانم رها زارعی اندوانی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد فاطمه زهرا کبیری

خانم رها زارعی اندوانی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/23
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد