خانم زهرا بشیری

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد زهرا بدیعی

خانم زهرا بشیری
تاریخ ثبت نام : 1400/9/15
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد