خانم زهرا مختاری

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد فاطمه زهرا کبیری

خانم زهرا مختاری
تاریخ ثبت نام : 1400/9/24
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد