خانم زینب آقانوری

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد زهرا بدیعی

خانم زینب آقانوری
تاریخ ثبت نام : 1400/9/16
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد