خانم ستاره قاسمی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد فاطمه زهرا کبیری

خانم ستاره قاسمی
تاریخ ثبت نام : آذر 1400
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد