خانم ستایش بشیری

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد زهرا بدیعی

خانم ستایش بشیری
تاریخ ثبت نام : 1400/9/16
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد