خانم فاطمه سادات موسوی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد اعظم قادری

خانم فاطمه سادات موسوی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/14
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد