خانم فاطمه علی محمدی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد اعظم قادری

خانم فاطمه علی محمدی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/3
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد