خانم فرح یوسفی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد زهرا بدیعی

خانم فرح یوسفی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/17
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد
هنرهای رزمی نمایشی نانچاکو دوبل و تک و شمشیر و چوب