خانم فهیمه فخاری

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد فروغی

خانم فهیمه فخاری
تاریخ ثبت نام : 1400/9/3
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد