خانم مبینا اسدی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد فاطمه زهرا کبیری

خانم مبینا اسدی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/1
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد