خانم مینا حسنی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد اعظم قادری

خانم مینا حسنی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/15
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد