خانم نگار هادیان

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد زهرا رستمی نژاد

خانم نگار هادیان
تاریخ ثبت نام : 1400/9/3
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد