خانم پریسا بدیعی

نوع عضویت: هنرجو

استان اصفهان / اصفهان

نام استاد : استاد زهرا بدیعی

خانم پریسا بدیعی
تاریخ ثبت نام : 1400/9/17
مهارت‌های ورزشی:
دفاع شخصی و سلاح سرد