نوشته‌ها

آیین نامه صدور احکام و وظایف

آیین نامه فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد از سال 1379 با مجوز رسمی سازمان تربیت بدنی و کارشناسان سازمان در فدراسیون ورزشهای همگانی تا سال 1385 فعالیت می کرده و از سال 1386 با نظر کمیته بررسی و ساماندهی سبکهای رزمی پیرو صورتجلسه ای از س…