نوشته‌ها

جلسه توجیهی داوران کمیته دفاع شخصی قبل از مسابقات
,

جلسه توجیهی داوران کمیته دفاع شخصی قبل از مسابقات

جلسه توجیهی داوران کمیته دفاع شخصی قبل از مسابقات در مورخ 16 بهمن 1398، روز قبل از مسابقات کشوری آزاد و دفاع شخصی سبک دفاع شخصی و سلاح سرد ایران …