نوشته‌ها

کلاس مربیگری عملی و داوری و ارتقاء دان مورخه ۴ بهمن ماه
,

کلاس مربیگری عملی و داوری و ارتقاء دان مورخه ۴ بهمن ماه

کلاس مربیگری عملی و داوری و ارتقاء دان سبک دفاع شخصی ، سلاح های سرد و هنرهای فردی ایران در مورخه ۴ بهمن ماه برگزار گردید.